سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت

تاریخ: 10 اردیبهشت 1397

قابل توجه کاربران سامانه قدیم

بدینوسیله به اطلاع کلیه کاربران سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی می رساند از تاریخ 1396/02/10، کلیه درخواست ها از طریق سامانه جدید ثبت و پیگیری می گردد. لذا خواهشمند است قبل از هر اقدامی، موارد زیر را مطالعه نمایید.

1) کلیه کاربرانی که در سامانه قدیم، درخواست مجوز بند (ب) یا خوداظهاری خود را ثبت نموده اند و تا تاریخ 1396/11/01 درخواست اولیه آنها توسط استان مربوطه بررسی اولیه و تایید یا رد شده است، نیازی به ثبت مجدد در سامانه ندارند و با استفاده از گزینه "فراموشی رمز عبور" و درج تلفن همراه یا آدرس ایمیل مدیر عامل، رمز جدید خود را دریافت نمایند.

2) کلیه کاربرانی که در سامانه قدیم، درخواست مجوز بند (ب) یا خوداظهاری خود را ثبت نموده اند و تا تاریخ 1396/11/01 درخواست اولیه آنها توسط استان مربوطه بررسی نشده است، می بایست مجدد در سامانه جدید ثبت نام نمایند و درخواست خود را به اداره کل استان ارسال نمایند. 

3) کلیه کاربرانی که در سامانه قدیم، درخواست مجوز بند (ب) یا خوداظهاری خود را ثبت نموده اند و تا مرحله صدور مجوز، درخواست آنها تاییدنهایی شده است، می توانند در سامانه جدید، کلیه فرآیندهای خود را پیگیری نمایند.

4) کلیه کاربرانی که در سامانه قدیم، درخواست مجوز بند (ب) را ثبت نموده اند و تا مرحله تایید مدیر فنی توسط استان، درخواست خود را پیگیری نموده اند اما درخواست آنها به مرحله صدور مجوز نرسیده است، می توانند با ورود به سامانه، ادامه درخواست قبلی درخواست خود را پیگیری نمایند.

5) کلیه کاربرانی که در سامانه قدیم، درخواست مجوز بند (ب) را ثبت نموده اند و هنوز مرحله تایید مدیر فنی توسط استان برای آنها طی نشده است، نیازی به ثبت نام در سامانه ندارند. بلکه می بایست با ورود به سامانه جدید، درخواست قبلی خود را تکمیل نمایند و مجدد به اداره کل استان ارسال نمایند. همچنین مرحله کمیته فنی استان، اگر قبلا انجام شده است، می بایست مجدد توسط استان مربوطه تایید گردد.

توجه: در سامانه جدید دفاتر خدمات مسافرتی، ثبت اطلاعات مدیر فنی، به هنگام ثبت درخواست مجوز بند (ب) الزامی می باشد.