ارتباط با تیم پشتیبانی سامانه

 

جدول: پاسخگویی به سوالات محتوایی ازجمله شرایط متقاضی جهت ثبت نام، پیگیری تایید و عدم تایید پرونده با استان مربوطه تماس حاصل فرمایید
 

دفتر

کد

استان

ردیف

35546041

041

آذربایجان شرقی

1

33489852

044

آذربایجان غربی

2

33252707

045

اردبیل

3

33341840

084

ایلام

4

32829113

026

البرز

5

32681036

031

اصفهان

6

33327567

077

بوشهر

7

43 -  88934841  داخلی 27 تا 50

021

تهران

8

33346708

038

چهارمحال بختیاری

9

35530387

061

خوزستان

10

32435137

056

خراسان جنوبی

11

37268505

051

خراسان رضوی

12

32288470

058

خراسان شمالی

13

33362706

024

زنجان

14

33239645

054

سیستان و بلوچستان

15

33300815

023

سمنان

16

37273179
دفاتر مسافرتی داخلی 219
راهنمایان گردشگری داخلی 209

071

فارس

17

33692275

028

قزوین

18

37603419

025

قم

19

33285176

087

کردستان

20

32816706

034

کرمان

21

38380047

083

کرمانشاه

22

33334752

074

کهکیلویه و بویراحمد

23

32224581

017

گلستان

24

33618465

013

گیلان

25

33215667

066

لرستان

26

33356324

011

مازندران

27

34031178

086

مرکزی

28

6687193-33687197

076

هرمزگان

29

38274946

081

همدان

30

36211144

035

یزد

31